Show simple item record

dc.contributor.advisorDenvir, Gearóid
dc.contributor.authorNí Chualáin, Aingeal
dc.date.accessioned2014-02-19T12:53:30Z
dc.date.available2014-02-19T12:53:30Z
dc.date.issued2013-09-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10379/4196
dc.description.abstractIs éard atá sa tráchtas seo ná iniúchadh ar an léiriú a rinneadh ar théamaí an chaidrimh agus an ghnéis i bpróslitríocht bheirt scríbhneoirí de chuid Chonamara san aois seo caite. Dírítear go sonrach ar shaothar Phádhraic Óig Uí Chonaire agus ar shaothar Mháirtín Uí Chadhain. Tré athléamh a dhéanamh ar shaothar na beirte tugtar léargas nua ar théamaí an chaidrimh agus an ghnéis i bpróslitríocht na Gaeilge. Déantar anailís ar an saothar i gcomhthéacs sóisialta, cultúrtha agus polaitiúil a linne. Is é an tréimhse ama atá i gceist leis an staidéar ná ó 1922 nuair a foilsíodh céadúrscéal Uí Chonaire go dtí 1977 bliain fhoilsithe chnuasach deireanach an Chadhnaigh. Rinneadh anailís chriticiúil ar théacsanna i bhfianaise an taighde nua atá ar fáil ar an ngnéas in Éirinn sa fichiú haois le Diarmaid Ferriter ina shaothar 'Occasions of Sin: Sex and Society in Modern Ireland' (2009) agus i bhfianaise léargais shocheolaíocha Arensberg agus Kimball ar phobal tuaithe in Éirinn le linn na dtríochaidí in 'Family and Community in Ireland' (2001). Ceann de na pointí a tháinig chun suntais sa staidéar ná gur ar an ngrá atá bunáite na gcaidreamh sna saothair bunaithe agus go ndearnadh meath an chleamhnais mar struchtúr sa phobal a rianú iontú. Déantar cur síos ar an tairbhe a bhaineann le teoiric an nuastairiúlachais agus athbhreithniú á dhéanamh ar luathshaothar Phádhraic Óig Uí Chonaire a nochtann dearcadh patrarcach agus gné fhrithbheartach sa téacs. Chomh maith leis sin déantar tábhacht na n-amhrán mar idirthéacsanna ina shaothar a phlé. I luathshaothar Mháirtín Uí Chadhain breathnaítear ar dheasghnáth na cúirtéireachta agus feictear go bhfuil áit lárnach ag na hamhráin ghrá agus ag an damhsa i gcur in iúl an áilíosa. Tugtar léiriú ar an áilíos mar théama tábhachtach san úrscéal 'Cré na Cille'. I scéalta deireanacha an Chadhnaigh déantar cúrsaí caidrimh agus gnéis i gcomhthéacs uirbeach a iniúchadh. Feictear go bhfuil cosúlacht idir ábhar agus téamaí na beirte scríbhneoirí ach go ndéantar ionramháil éagsúil orthu.en_US
dc.subjectPhádhraic Óig Uí Chonaireen_US
dc.subjectMháirtín Uí Chadhainen_US
dc.subjectNua-Ghaeilgeen_US
dc.titleSiocracha Peaca Téamaí an Chaidrimh agus an Ghnéis i Saothar Phádhraic Óig Uí Chonaire agus Mháirtín Uí Chadhainen_US
dc.typeThesisen_US
dc.local.noteSa tráchtas seo déantar iniúchadh ar an léiriú a rinneadh ar théamaí an chaidrimh agus an ghnéis i saothar Phádhraic Óig Uí Chonaire agus saothar Mháirtín Uí Chadhain. Déantar anailís ar shaothar na beirte scríbhneoirí sa tréimhse idir 1922 go dtí 1977 i gcomhthéacs sóisialta, cultúrtha agus polaitiúil a linne.en_US
dc.local.finalYesen_US
nui.item.downloads1828


Files in this item

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Ireland
This item is available under the Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Ireland. No item may be reproduced for commercial purposes. Please refer to the publisher's URL where this is made available, or to notes contained in the item itself. Other terms may apply.

The following license files are associated with this item:

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record