Recent Submissions

 • Plean teanga chathair na Gaillimhe 2020 - 2026 

  Walsh, John; Ní Uigín, Dorothy; Callinan, Luke; Fogarty, Philip; Rowland, Hugh (Gaillimh le Gaeilge, 2021-06-30)
  Plean Teanga do Chathair na Gaillimhe arna ullmhú faoi Acht na Gaeltachta 2012/Irish Language Plan for Galway City as prepared under the Gaeltacht Act 2012.
 • Research on use of the Irish language on radio – Phase 3 

  Walsh, John (National University of Ireland Galway & Broadcasting Authority of Ireland, 2021-03-15)
  This research report is the result of the third phase of an investigation into the use of the Irish language on all of Ireland’s licensed radio services with the exception of stations broadcasting exclusively in Irish. It ...
 • Taighde ar úsáid na Gaeilge ar an raidió – Céim a 3 

  Walsh, John (OÉ Gaillimh & Údarás Craolacháin na hÉireann, 2021-03-14)
  Tá an tuarascáil taighde seo ina toradh ar an tríú céim d'imscrúdú ar úsáid na Gaeilge ar sheirbhísí raidió ceadúnaithe uile na hÉireann, seachas na stáisiúin a chraolann go hiomlán i nGaeilge. Mhaoinigh Údarás Craolacháin ...