Tairgeann an Roinn cúrsaí a thugann deis do mhic léinn iad féin a chur chun cinn i dteanga agus i gcultúr na Gaeilge. Tig leis an mac léinn cur lena (h)ábaltacht ar labhairt agus ar scríobh na teanga, i dteannta le heolas a fháil ar chultúr na Gaeilge féin. Is duine den chomhluadar Gaelach é an mac léinn ó leagfaidh sé/sí cos thar thairseach Áras na Gaeilge, áit a labhraítear an Ghaeilge go gnáthúil.

Collections in this community

Recent Submissions

View more