Show simple item record

dc.contributor.advisorde Paor, Louis
dc.contributor.authorNí Ráinne, Fionnuala
dc.date.accessioned2017-08-08T14:35:15Z
dc.date.issued2017-06-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10379/6681
dc.description.abstractIs í an téis atá á cur chun cinn sa tráchtas seo go raibh straitéis aistriúcháin chinnte ag na haistritheoirí liteartha a d’aistrigh saothair filíochta, ficsin agus neamhfhicsin, ó Ghaeilge go Béarla idir tús an fichiú haois agus tús an aonú haois is fiche. Ní gá glacadh leis an drogall atá ar na haistritheoirí liteartha an straitéis a chleachtann siad a mhíniú mar fhianaise nach ann don straitéis. Trí ghnéithe intéacsúla agus paraitéacsúla a rianú agus a phlé, is féidir solas a chaitheamh ar an straitéis aistriúcháin, patrúin a shoiléiriú, agus a léiriú gur sine i slabhra an aistriúcháin eachtrannaithe é gach spriocthéacs. Is é an snáth ceangail is soiléire agus is mó tionchar idir straitéis aistriúcháin na n-aistritheoirí éagsúla gurb é cultúr an bhuntéacs an t-aonad aistriúcháin. Ní fhéadfaí dúshlán an choilínitheora a thabhairt dá dtabharfaí tús áite don dúchasú, nó ní fhéadfaí aird an léitheora a tharraingt ar chultúr barántúil, dúchasach na hÉireann dá dtabharfaí tús áite don dúchasú. Is feiniméan cultúrtha, frithbheartach é an t-aistriúchán eachtrannaithe ó Ghaeilge go Béarla, feiniméan a bhfuil sé mar aidhm leis dúshlán an chultúir heigeamanaigh a thabhairt. Is idirghabhálaithe agus caomhnóirí cultúir iad na haistritheoirí eachtrannaithe. Tá doirse cultúrtha á n-oscailt acu trí thús áite a thabhairt don eachtrannú. Is náisiúnaithe cultúrtha iad na haistritheoirí chomh maith, agus iad meáite ar úsáid fhrithbheartach a bhaint as an aistriúchán liteartha chun deis a thabhairt do litríocht Ghaeilge na hÉireann páirt a ghlacadh i gcomhrá idirnáisiúnta. Is féidir aidhm an aistriúcháin liteartha ó Ghaeilge go Béarla a mhíniú ar bhealaí éagsúla. Ní féidir talamh slán a dhéanamh de gur tionchar diúltach a bheidh ag an mórtheanga ar litríocht na mionteanga. Is éard atá á áitiú sa tráchtas seo gurb ionann an t-aistriúchán eachtrannaithe ó Ghaeilge go Béarla agus sampla d’ionramháil straitéiseach theanga an chultúir heigeamanaigh chun tairbhe theanga an chultúir fhrith-heigeamanaigh. Tá an dioscúrsa diúltach i leith an aistriúcháin ó Ghaeilge go Béarla ag eascairt as stádas imeallach, iarchoilíneach an phobail choilínithe, seachas as mionanailís ar spriocthéacsanna agus ar straitéisí aistriúcháin aistritheoirí iarchoilíneacha. Tá aird á tarraingt ag aistritheoirí na filíochta, an fhicsin, agus an neamhfhicsin, ar eileacht chultúr an bhuntéacs trí ionramháil straitéiseach theanga chumhachtach an choilínitheora.en_IE
dc.subjectAistriúcháinen_IE
dc.subjectGaeilgeen_IE
dc.subjectBéarlaen_IE
dc.subjectLiterary translationen_IE
dc.subjectTranslationen_IE
dc.subjectIrish studiesen_IE
dc.titleGliceas na teanga nach bhfuil láidir: Aistriúcháin liteartha ó Ghaeilge go Béarla, 1916-2016en_IE
dc.typeThesisen_IE
dc.contributor.funderNUIGen_IE
dc.contributor.funderNational University of Ireland, Galwayen_IE
dc.local.noteIs í an téis atá á cur chun cinn sa tráchtas seo go raibh straitéis aistriúcháin chinnte ag na haistritheoirí liteartha a d’aistrigh saothair filíochta, ficsin agus neamhfhicsin, ó Ghaeilge go Béarla idir tús an fichiú haois agus tús an aonú haois is fiche.en_IE
dc.description.embargo2018-07-10
dc.local.finalYesen_IE
nui.item.downloads547


Files in this item

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Ireland
This item is available under the Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Ireland. No item may be reproduced for commercial purposes. Please refer to the publisher's URL where this is made available, or to notes contained in the item itself. Other terms may apply.

The following license files are associated with this item:

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record