The distinctive feature of History at NUI Galway is the bilingual, multi-cultural atmosphere which the Department promotes. Alongside a traditional English-language programme, as offered by other Irish universities, the Department offers a full programme in the Irish language. The Department's staff has wide experience of university teaching in other countries, and each year the Department attracts large numbers of visiting students from both North America and continental Europe who choose Galway as their place of study for one or two semesters in Ireland's 'cultural capital'.

Tá tradisiún láidir ag Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, i bhforbairt na Gaeilge mar le cúrsaí ollscoile a chur ar fáil sa teanga san. Tá Roinn na Staire, ach go háirithe, luaite le Gaeilge le beagnach ceithre scór bliain, agus réimse breá leathan de chúrsaí ar fáil do mhic léinn gur mian leo a gcuid ollscolaíochta a fháil tré Ghaeilge. Ar an bhfoireannn buan sa Roinn tá naonar fé láthair a mhúineann cúrsaí tré Bhéarla agus tré Ghaeilge. Má cuirtear leis sin léachtóirí eile a bhíonn ag teagasc sa Roinn (leachtóirí ar chuairt agus ar chonradh san áireamh) is fairsinge airís an soláthar so tré Ghaeilge. Fágann so gurb í Roinn na Staire in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, an t-aon roinn staire amháin in Éirinn ina mbíonn cúrsaí tré Ghaeilge ar fáil do mhic léinn ag gach staid dá gcúrsa céime, agus go deimhin ag an leibhéal iarchéime chomh maith.

Collections in this community

Recent Submissions

View more