Show simple item record

dc.contributor.advisorÓ Muraíle, Nollaig
dc.contributor.authorÓ hAisibéil, Liam
dc.date.accessioned2013-07-31T11:53:50Z
dc.date.issued2013-02-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10379/3576
dc.description.abstractDéantar grinn-anailís sa tráchtas seo ar logainmneacha laistigh de bharúntacht Mhainistir na Búille i dtuaisceart Chontae Ros Comáin. Aithnítear na dúichí stairiúla Magh Loirg, Uachtar Thíre agus Tír Thuathail leis an mbarúntacht seo. Iniúchtar ainmneacha na mbailte fearainn atá i bparóistí sibhialta Ard Carna, Chill Abhaicín, Chill Bhraoin, Chill Lomad, Dhíseart Nuan, Mhainistir na Búille agus Thuaim Ná. Pléitear ainmneacha ábhartha eile ag deireadh an tsaothair, tóg mar shampla ainmneacha ar ghnéithe topagrafacha suntasacha atá laistigh nó ar theorainn na barúntachta. Is éard atá i gcorp an tráchtais seo go príomha, ná cnuasach de leaganacha stairiúla (c. 7400 leagan) na n-ainmneacha atá sa cheantar taighde agus iad mar atá le fáil i bhfoinsí ábhartha Gaeilge, Béarla agus Laidine ón 7ú haois i leith. Tugtar cur síos agus míniú ar úsáid na bhfoinsí seo laistigh den Réamhaiste. Déantar na leaganacha stairiúla a liostáil in ord cróineolaíoch i dtaca le leaganacha áitiúla a bailíodh san obair allamuigh. Soláthraítear stair achomair ar na hiontrálacha éagsúla ó thaobh cúrsaí topagrafacha, staire, seandálaíochta agus céille de. Déantar iarracht freisin buneilimintí na n-ainmneacha a ríomh agus a nascadh le heilimintí den déanamh céanna i measc logainmneacha na hÉireann. Déantar anailís ar chomhdhéanamh na logainmneacha .i. míreanna bunaidh agus struchtúir na logainmneacha agus léirítear an chaoi a ndeachaigh próiseas an Bhéarlaithe i bhfeidhm ar na hainmneacha. Soláthraítear léarscáileanna ginearálta, léarscáileanna dáileacháin agus innéacsanna de na logainmneacha i nGaeilge agus i mBéarla ag deireadh an tsaothair. ENGLISH SUMMARY: This thesis traces the origin and development of the townland names in the barony of Boyle in Northern County Roscommon. Approximately 300 townland names in the civil parishes of Ardcarn, Kilbryan, Killukin, Killummod, Estersnow, Boyle and Tumna are examined along with minor names (120) and names of significant topographical features in the region. The main text consists of a collection of historical forms of place-names listed in chronological order. Each of these lists are accompanied by discussion on the origin, meaning and development of the place-name. The thesis also contains distribution maps of the most common place-name elements in the district and indices of the English and Irish forms of the names, and an element index are provided at the end of the thesis.en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Ireland
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ie/
dc.subjectAinmneacha pearsantaen_US
dc.subjectRos comáinen_US
dc.subjectBailte fearainnen_US
dc.subjectTownlandsen_US
dc.subjectParish namesen_US
dc.subjectCivil parishen_US
dc.subjectDown surveyen_US
dc.subjectInquisitionsen_US
dc.subjectFiantsen_US
dc.subjectRoscommonen_US
dc.subjectPlace-namesen_US
dc.subjectIrish languageen_US
dc.subjectIPAen_US
dc.subjectPhoneticsen_US
dc.subjectAnnalsen_US
dc.subjectAnnálaen_US
dc.subjectEstate mapsen_US
dc.subjectGenealogyen_US
dc.subjectGIS mappingen_US
dc.subjectDistribution mapsen_US
dc.subjectOnomasticsen_US
dc.subjectArdcarnen_US
dc.subjectKilbryanen_US
dc.subjectKillukinen_US
dc.subjectKillummoden_US
dc.subjectEstersnowen_US
dc.subjectBoyleen_US
dc.subjectTumnaen_US
dc.subjectLogainmneachaen_US
dc.subjectRoinn na Gaeilgeen_US
dc.titleLogainmneacha Mhagh Loirg agus Uachtar Thíre, Contae Ros Comáin: Anailís ar ainmneacha bhailte fearainn na seandúichí sinen_US
dc.typeThesisen_US
dc.contributor.funderAn Crannchur Náisiúnta tríd An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachtaen_US
dc.local.noteThis thesis investigates the origins and development of townland names in northern Roscommon. Historical forms of the names were collected from various Irish, English and Latin sources ranging in date from the 7th century down to the present day. Local pronunciations of the names were also recorded during field-work. In all, over 7400 historical forms of approximately 420 place-names were collected and a discussion note is attached to each name explaining the origin, meaning and outlining the development of that name into its modern form. The primary aim of the project is to provide authoritative Irish language forms of the townland names in the research district.en_US
dc.description.embargo2016-06-06
dc.local.finalYesen_US
nui.item.downloads1412


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Ireland
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Ireland