Now showing items 1-1 of 1

    • Plean teanga chathair na Gaillimhe 2020 - 2026 

      Walsh, John; Ní Uigín, Dorothy; Callinan, Luke; Fogarty, Philip; Rowland, Hugh (Gaillimh le Gaeilge, 2021-06-30)
      Plean Teanga do Chathair na Gaillimhe arna ullmhú faoi Acht na Gaeltachta 2012/Irish Language Plan for Galway City as prepared under the Gaeltacht Act 2012.