Now showing items 1-1 of 1

    • Taighde ar úsáid na Gaeilge ar an raidió – Céim a 3 

      Walsh, John (OÉ Gaillimh & Údarás Craolacháin na hÉireann, 2021-03-14)
      Tá an tuarascáil taighde seo ina toradh ar an tríú céim d'imscrúdú ar úsáid na Gaeilge ar sheirbhísí raidió ceadúnaithe uile na hÉireann, seachas na stáisiúin a chraolann go hiomlán i nGaeilge. Mhaoinigh Údarás Craolacháin ...